משנת 1998 אנו אוספים מכתבים מלקוחות שרכשו מוצרים מהאתרים של סימנים קטנים. עד שנת 2011 האתר של סימנים קטנים היה פעיל רק כלפי חו”ל בשפה האנגלית, ולכן כל המכתבים שקיבלנו עד אז היו באנגלית. החל משנת 2011 האתר פעיל בעברית ובאנגלית.

ראו גם את התמונות ששלחו הלקוחות!

מכתב של לקוחה